Mobile Logo

Euron glider allt eftersom skuldkrisen förvärras

Euron upplevde en förlust mot den amerikanska dollarn under fredagens handel, där oron förvärras allt eftersom den europeiska skuldkrisen fortsätter. Den svagare Euro berodde på spekulationer kring ECB, och om det kommer att krävas för att starta sitt regeringsprogram Bond Köp för att hålla skuldkrisen på avstånd. Den nationella valutan har fungerat väl tidigare i veckan för att handla upp mot dollarn under 3 på varandra följande dagar. Euron är också på väg mot en andra vecka av förluster jämfört med den japanska yenen efter att ha uppgifter som visar upplåning från Europeiska centralbanken och Spanish Banks hoppade ca 50 procent för mars månad. För närvarande handlas euro ned mot dollarn, med doppning så lågt som vid $1,3082 nivån.