Mobile Logo

Fundamental analys | Online Forex

Fundamental analys är en metod för att förutse de framtida prisrörelserna på ett finansiellt instrument (t.ex. valutor) baserat på ekonomiska, politiska, miljömässiga och andra relevanta faktorer och statistik. I praktiken många marknadsaktörer använder teknisk analys i kombination med fundamental analys för att fastställa deras affärsstrategi.

En stor fördel med teknisk analys är att erfarna analytiker kan följa många marknader samtidigt, medan den grundläggande analytikern behöver lära känna en viss marknad intimt. Fundamental analys fokuserar på vad som ska hända på en marknad och den tekniska analytikern ser på vad som egentligen har hänt. Faktorer som ingår i prisanalysen innefattar utbud och efterfrågan, säsongens cykler och väder, och regeringens politik.

Den fundamentalistiska analysen studerar orsaken till marknadens rörlighet, medan teknikern studerar effekten. Fundamental analys är en makro eller strategisk bedömning där en valuta bör handlas baserat på kända kriterier förutom rörelsen av valutapriset själv. Dessa kriterier omfattar ofta den ekonomiska situationen i landet som valutan representerar, penningpolitik och andra ”fundamentala” element.