Mobile Logo

Interna konflikter om Grekland och dystra marknader

Den tyska författningsdomstolen validerade det första €110 miljarders räddningspaket för Grekland samt den europeiska Financial Stability Facility (EFSF), en fond som inrättas samtidigt för att hjälpa medlemsstaterna som stöter på ekonomiska problem. Karlsruhe domen anger att hållbara mekanismer endast kan motiveras om det inte kräver ett medlemsland följer beslut som fattats av andra medlemsländer. Med andra ord är EFSF acceptabelt som en tillfällig ekonomisk stabilisering mekanism, men det lämnar åt framtiden för den europeiska stabilitets-mekanismen (ESM), som en permanent struktur för att ersätta EFSF. Nästa viktiga datum är den 29 september, då parlamentet kommer att rösta om det andra grekiska räddningspaketet och på att utvidga befogenheterna för EFSF.

Den sjätte delen av lånet (€8 miljarder) som skall betalas i slutet av september av IMF tillbaka till regeringen som omedelbart får €1,7 miljarder i besparingar. Europeisk oenighet över Grekland ökar, och därmed nervositeten på marknaderna. Precis som den grekiska situationen blir mer komplicerad, planar det ut i Irland och Portugal. ECB ingriper (det har nästan fördubblat sin värdepappersprogram under den senaste månaden) och har reviderats ned för sin prognos för tillväxten och inflationen.