Mobile Logo

Japans kreditvärde nedgraderas av Moodys

Valutor fortsätter att visa anmärkningsvärd stabilitet i relation till förhöjd riskaversion som har orsakat stor volatilitet på andra tillgångsmarknader. Även om Forexvolatiliteten har ökat under de senaste veckorna är det ingenting jämfört med de traditionella marknaderna. Forex marknader är en form av limbo där motstridiga krafter spelar in och där det inte finns en självklart valuta att handla. Bristen på tydlighet i traditionella marknader tyder på att denna situation inte kommer att förändras inom den närmaste framtiden.

USD kommer att gynnas av hög riskaversion förutom mot CHF och JPY. I detta avseende är US-dollar fortfarande en bättre insats än euron som har underlåtit att samla mycket nytta av förnyade ECB löften att köpa valutan. EUR / USD valutaparet är fångat runt 1,42-1,45.

Nyheten att Moodys kreditvärderingsinstitut har nedgraderat Japans suveräna betyg med ett snäpp till Aa3 är osannolikt att ha någon större inverkan på JPY. Moodys lämnade stabila uppgifter om Japan till skillnad från till deras betyg av USA och Europa där ca 95% av japanska skulden hålls inom landet, vilket tyder på liten påverkan i deras valutahandel. USD / JPY fortsätter att vinna visst inflytande från skillnader och med tanke på att den amerikanska obligationsräntans fördel kontra Japan har fortsatt att minska, USD / JPY fortsätter att möta press nedåt.

Japan har aviserat åtgärder för att hantera JPY:s styrka inklusive inrättandet av en $100 miljaders akut kreditfacilitet. Däremot kan den huvudsakliga inverkan på JPY komma från ökad övervakning av valutatransaktioner med företag som har att rapportera om forex positioner som innehas av återförsäljare. Sammantaget har åtgärderna liten påverkan och det är osannolikt att ha någon större verkan på JPY.