Mobile Logo

Räntor | Online Forex

Ett vanligt sätt att tänka på de amerikanska räntorna är hur mycket det kommer att kosta att låna pengar, eller hur mycket vi tjänar på vårt besparingar och marknadsplaceringar.

Forex handlare tänker i ett större perspektiv. Räntepolitiken är faktiskt en viktig drivkraft för valutapriserna och vanligtvis en strategi för den som handlar valuta.

Om ett land höjer sina räntor kommer valutan i det landet att stärkas eftersom högre räntor locka fler utländska investerare. När utländska investerare investerar i amerikanska statspapper, måste de sälja sin egen valuta och köpa amerikanska dollar för att köpa obligationer.

I enkla ord: Du vill ”köpa” en viss valuta som ”betalar” mer ränta än den valuta du köper den med, som nu ”betalar” mindre ränta.

Om du tror att Fed (amerikanska centralbanken) har slutat höja räntorna för tillfället, kan du dra nytta av denna uppfattning genom att köpa en valuta med en högre ränta, eller åtminstone möjligheten till relativt högre skattesatser.

Till exempel kan USA kurserna vara högre än i Europa just nu, men förutsättningen för högre priser i Europa är fortfarande lägre än i USA, vilket driver valutahandlare att köpa euro.
Marknadspriset bygger på två viktiga faktorer: den aktuella växelkursen (”spot”), och skillnaden mellan räntorna på båda valutorna.