Mobile Logo

Teknisk analys

Denna sida ger en inblick i en av de två stora analysmetoderna som används för att förutse beteenden på Forex marknaden. Teknisk analys och fundamental analys skiljer sig mycket, men båda kan vara användbara som prognos verktyg för Forex handlare. De har samma mål: att förutsäga ett pris eller rörelse. De tekniska analysen studerar effekten medan den fundamentalistiska studier orsaken till marknadens rörlighet. Många framgångsrika valutahandlare kombinerar en blandning av båda metoderna för bästa resultat.

Teknisk analys är en metod för att förutsäga prisutvecklingen och framtida trender på marknaden genom att studera diagram över tidigare marknadshändelser. Teknisk analys handlar om vad som egentligen redan har hänt på marknaden, snarare än vad som ska hända och tar hänsyn till priset och volymen av handeln och skapar diagram som det viktigaste verktyget. En stor fördel med teknisk analys är att erfarna analytiker kan följa många marknader samtidigt.

Teknisk analys bygger på tre viktiga principer:

1. Marknadens händelser betyder allt! Detta innebär att det faktiska priset är en återspegling av allt som är känt på marknaden som kan påverka den, till exempel, tillgång och efterfrågan, politiska faktorer och marknadshändelser. Dock är tekniska analytikern bara intresserad av prisrörelser, inte av de bakomliggande skälen för eventuella ändringar.

2. Priserna rör sig i trender. Teknisk analys används för att identifiera mönster av beteende på marknaden som länge har erkänts som betydande. För många mönster finns en hög sannolikhet för att de kommer att ge förväntade resultat. Dessutom finns det erkända mönster som upprepar sig på ett konsekvent sätt.

3. Historien upprepar sig. Forex diagram mönster har erkänts och kategoriserade i över 100 år och på det sätt vilket många mönster upprepas leder till slutsatsen att handlarnas psykologi inte har förändras.
Forex diagram baseras på marknadshändelser som rör själva priset. Det finns fem kategorier i Forex teknisk analys teori:

• Indikatorer (oscillatorer, t.ex.: Relative Strength Index (RSI)
• Nummerteori (Fibonacci tal, Gann tal)
• Vågor (Elliott Wave teori)
• Luckor (hög-låg, öppen stängning)
• Trender (efter glidande medelvärde)